Anbefalte forhandlere

Silvertrade

Dette er en informasjonsside om Gull og Sølvmynter for etablerte myntinvestorer og hobbymyntsamlere og for de som tenker på å bli det. Generell informasjon om Gull og Sølv markedet ligger åpent for alle.

Medlemsdelen er lukket bak passord. Der utveksler vi nyttig informasjon og bytting, kjøp og salg av myntsamlinger av hverandre. Nye medlemmer tas opp kun etter anbefaling fra andre medlemmer, seriøse mynthandlere eller andre godkjente kilder.

Verden rystes i sine grunnvoller

Daglig leser og hører vi at verdens finanssystemer skjelver i sine grunnvoller, og om land som er konkurs på konkursens rand – Hellas, Italia, Portugal, Spania, Irland og ikke minst det mektige USA. Vi leser også om at både Dollar og Euro står i fare for å kollapse. De fleste eksperter sier det bare er et spørsmål om tid før en ny stor krise rammer oss langt større enn i 2008. Hvor har du plassert papirpengene dine?

Pengene i banken? Er det så lurt? Vi så jo hva som skjedde på Kypros i mars 2013. Få ville trodd at et sivilisert demokrati ville konfiskere banksparerne sine penger, men så ble politikerne så despreate at de ranet sparerne på høylys dag med loven i hånd. Hvem er neste? Slovenia? Luxembourg? Malta? Sicilia? Italia? Portugal? Spania? Irland? Frankrike? Island? USA? Alle står de i fare for å gå utfor stupet - det er egentlig bare spørsmål om tid - ikke om, men når.

Har du pengene under puta? Det er ikke så sikkert.

I aksjer? I dagens urolige marked er der mye risiko forbundet med alle aksjer. Gigantiske konsern er gått over ende som ingen ville trodd kunne gå over ande, og aksjene blitt verdt mindre enn dopapir.

Fond? Vi har jo alle lest om tragediene i kjølvannet av alle de dårlige fondene der meklerne satt med skyhøye gebyrer og provisjoner selv når klientene tapte store penger.

Valuta? Mange har tapt formuer i valutaspekulasjoner som er en risikosport.

Fysisk gull? Til alle tider har GULL vært det sikreste i urolige tider.

Fysisk sølv? Sølvet må vel sies å være det mest undervurderte metallet i verden i dag. De siste årene er sølvet blitt kraftig underpriset. Og til forskjell for GULL forbrukes SØLV i så store mengder at verdens SØLV-lagre snart er tomme.

Den historiske sølv / gull ratio`en var 15 – 1. Altså, man måtte ha 15 sølvmynter for å kjøpe 1 gullmynt. I dag – den 27. mars 2013 - er sølvet underpriset med en ratio på over 56 – 1. Altså - 56 sølvmynter for 1 gullmynt. Og det til tross for at der nå er langt mindre SØLV tilgjengelig i verden i dag enn der er GULL. Forholdet er egentlig snudd fullstendig på hodet. Dagens GULL-lagre er på hele (ca.) 217 721 tonn. I 2010 var sølv-lagrene på ca. 21 772 tonn. I 1950 var det helt motsatt!


Der finnes mye interessant informasjon om GULL og SØLV på Internett.  Vi har lagt mye informasjon under Linker i menyen ovenfor slik at du kan sette deg inn i edelmetallmarkedet før du evt. kjøper sølv-mynter.

Det beste vi har lest er denne informasjonsfilmen.

Nedenfor har vi gjort OUNCE om til TONN slik at vi lettere skal forstå det de sier. Du kan regne det om selv her: Pound vs Kilo

De sier blant annet i informasjonsfilmen:

  • 1950 var der 311 030 tonn utvunnet SØLV i verdens globale sølvlagre.
  • 1980 var der 108 860 tonn SØLV.
  • 2010 er der 21 772 tonn med SØLV igjen i verdens sølv-lagre.

Vi forbruker nå mer enn 9.000 tonn sølv i året enn vi utvinner, og underskuddet øker.

Stemmer dette betyr det at i slutten av 2012 var der mindre enn 3.772 tonn med SØLV igjen i verdens globale lagre. Sett i lys av det faktum at verden bruker over 9 000 tonn mer sølv i året (2010) enn vi klarer å produsere betyr det at i slutten av 2012 er der ca. 3 772 tonn med sølv igjen i verdens globale lagre.

Dersom dette er riktig betyr det at verdens SØLV-lagre er tomme i juni 2013, og at gruvene heretter vil måtte levere direkte til industrien og andre forbrukere.

HVA VIL DA SKJE MED PRISEN PÅ FYSISK SØLV?

For å sette dette i perspektiv:

1950 var der 31 103 tonn utvunnet GULL i verdens globale gull-lagre. (mot 311.030 tonn med sølv)

2010 var dette økt til 217 721 tonn med GULL - en økning på 600% -
- mot 21 772 tonn med sølv - en nedgang på langt over 90%!

Altså – den normale Sølv / Gull ratio`en var 15-1 når der var 311 030 tonn med Sølv i verden - mot 31 103 tonn med Gull. Etter denne «normalen» skulle 1 ounce Sølv i dag være verdt minst 110 dollar – men prisen er 20 dollar pr. 21. juni 2013 – altså en ratio på 65-1. 

Selv en «normal» Sølv/Gull ratio er absurd sett i lys av det faktum at der i dag er ca. 217 721 tonn med Gull i verdens globale lagre mot ca. 4 000 tonn med Sølv i juni 2013! Det er en nedgang på over 99% siden 1950! Verdens sølvlagre er tomme! Verdens totale sølvproduksjon pr. måned er 2.000 tonn, og verden har nå bare 2 måneds produksjon på lager til enhver tid. http://www.zealllc.com/2012/silverprod.htm

Sølvmynter er momsfrie – barrer må du betale moms på. Og vektprisen er omtrent den samme uten moms.

En god gave ide

Sølvmynter er svært god ide til julegaver, bursdagsgaver osv. Dette kan lære barn og barnebarn så spare i sølv i stedet for bank som bare gir et par prosenter i renter.

Gjør hva du vil, men mange eksperter mener at sølvprisen kommer til å «fly til himmels» om ikke lenge.

Der er en del falske mynter i omløp, så vær forsiktig med å kjøpe av fremmede på nettet. Vårt klare råd er: Kjøp bare av seriøse forhandlere!