Anbefalte forhandlere

Juridiske vilkår og betingelser

Dette nettstedet er utarbeidet av Silver Trade og skal kun brukes til informasjonsformål. Ved å bruke dette nettstedet eller nedlasting av materiale fra dette nettstedet, erkjenner du og samtykker i å vilkårene og betingelsene som er fastsatt i denne erklæringen. Hvis du ikke ønsker å etterkomme disse betingelser og vilkår bør du ikke bruke dette nettstedet eller laste ned materiale fra den.

Silver Trade er et privat nettsted for opplysning om Sølv og Gull markedet.

Copyright © SilverTrade.no 2012
Alle rettigheter reservert.

Websiden til Silver Trade kan inneholde andre merknader om eierforhold og informasjon om opphavsrett som må følges.

 

Lisens

Dette nettstedet, inkludert all informasjon som finnes på dette nettstedet er ikke opphavsrettslig beskyttet av opphavsrettslover og avtaler dersom det ikke spesifikt er beskrevet med © Copyright.

Det betyr at du kan dele / overføre den åpne delen av informasjonen i denne websiden til hvem du vil. Den passord-beskyttede delen er bare for medlemmer.

Ansvarsbegrensning

INFORMASJON OG MATERIELL PÅ SILVER TRADE WEBSIDE KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TRYKKFEIL. SILVER TRADE GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIG ETTER NYTTEVERDI AV SLIK INFORMASJON, MATERIALER ELLER PÅLITELIGHETEN AV NOEN RÅD, MENINGER, UTSAGN ELLER ANNEN INFORMASJON VIST ELLER DISTRIBUERT PÅ NETTSTEDET. DU BEKREFTER AT TILLIT PÅ SLIKE MENINGER, RÅD, UTTALELSE, MEMORANDUM, ELLER INFORMASJON SKAL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. SILVER TRADE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL ETTER EGET SKJØNN Å RETTE EVENTUELLE FEIL ELLER MANGLER I NETTSTEDET. SILVER TRADE KAN GJØRE ANDRE ENDRINGER I NETTSTEDET, MATERIALET OG PRODUKTENE, PROGRAMMER, TJENESTER PRISER (HVIS NOEN) BESKREVET I WEBSIDEN NÅR SOM HELST OG UTEN VARSEL.

INFORMASJON OG MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM ER" UTEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI, EKSPLISITT ELLER INDIREKTE, AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, OVERHOLDELSE ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DE OVENFOR UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG.

SILVER TRADE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER SKADE AV NOE SLAG AV ENHVER ÅRSAK SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD, ELLER TAP AV GOODWILL.

Lenker til tredjeparter

Som en tjeneste til deg kan Silver Trade gi linker til nettsteder som drives av tredjeparter. Silver Trade er ikke ansvarlig for innholdet på tredje parts sider eller for noen kommunikasjon mellom deg og slike tredjeparter. Silver Trade gir ingen garanti eller bekreftelse vedrørende, og godkjenner ikke, det som er beskrevet i noen koblede webområder eller informasjonen som gjengis på disse eller noen av produktene eller tjenestene.